logo oddluzeniexekuce.cz

Oddlužení exekuce

Jak funguje oddlužení?
Proces oddlužení je zákonně regulovaný a spočívá v dohodě mezi dlužníkem a věřiteli o splácení dluhů. Tento proces může vést k částečnému nebo úplnému prominutí zbytku dluhu po uplynutí určeného období, obvykle po dobu pěti let.

Výhody oddlužení
Zastavení exekucí: Jakmile je proces oddlužení zahájen, všechny exekuce na majetek dlužníka jsou zastaveny.

Ochrana majetku: Oddlužení umožňuje dlužníkům chránit část svého majetku před věřiteli.
Jasný plán splácení: Dlužníci dostávají realistický a udržitelný plán splácení, který odpovídá jejich finanční situaci.

Nový začátek: Po úspěšném dokončení oddlužení se dlužníci mohou těšit na nový start bez dluhů.

Kdy zvážit oddlužení?
Oddlužení je vhodné zvážit, pokud se ocitnete v situaci, kdy vaše dluhy převyšují vaše možnosti splácení a čelíte exekucím. Důležité je však nejprve konzultovat situaci s odborníkem v oblasti finančního práva nebo certifikovaným dluhovým poradcem.

Adresa: Osobni-bankroty.cz
Telefon:
E-mail: domenakprodeji@post.cz